Ordinace všeobecného praktického lékaře pro dospělé


● Zdravotní péče akutní i chronická, dle dostupných možností, lege artis

● Prohlídky, diagnostika, terapie, prevence, konzultace, posudky zdravotní způsobilosti, předoperační vyšetření (možno i pro samoplátce)

● Očkování (= nejlepší prevence mnoha smrtelných a vážných nemocí)

● Odběry k laboratornímu vyšetření (krev, moč, stolice, výtěry, stěry, vyšetření biochemická i mikrobiologická), EKG (základní kardiologická vyšetřovací metoda srdeční činnosti), CRP (zjištění zánětu v těle, závažnost probíhající nemoci), POCT metody (glykémie, moč na 10 parametrů, diagnostika covidu, chřipky, adenovirů, RS virů), oxymetrie (zjištění kyslíku v krvi)

● Pracovně-lékařské prohlídky

● Školící pracoviště (v plánu)